Зеленият кръг

Списание „Мениджър” и GLOBUL създават кръг, в който ще участват българските фирми, съпричастни към зелените идеи и политики, които са отговорни за природата и опазването на околната среда.

Смятаме, че това е огромната част от българския бизнес, един важен, но недостатъчно използван ресурс за устойчиво развитие на България.

Ценностите на този зелен кръг бяха разработени преди бизнес форума „Зеленият изход от кризата: Чиста природа за нов икономически ръст”.

Всяка от присъединилите се към Зеления кръг компании поема и конкретни ангажименти за своята дейност.Ангажиментите Виж всички
Sofia Airport Center Нашите наематели и техните служители ще работят в една здравословна и комфортна работна среда, защото изградихме системи за регулиране на температурата и влажността на въздуха.
buildinspect.eu Подпомагаме бизнеса и частни лица в усилията им за намаляване на топлинните загуби в техните офиси, преприятия и домове
Адвокатска кантора „Андреев, Стоянов, Цекова" - Schonherr Редуциране на употребата на хартия
Медиа Планинг Груп (MPG) Корпоративна политика за отговорност към околната среда
Сирма Груп Холдинг Център за данни Daticum, който е част от Сирма Груп, е първият в региона, инвестирал в нова охладителна система, базирана на технологията free cooling, която е изключително енергоефективна. Тя използва естествените предимства на климата в България, тъй като според проучвания на компанията, през 70% от времето в годината, външната температура у нас е достатъчно ниска, за да се използва за охлаждане.
DREAM AGENCY Да използваме рециклирана хартия и печатане на листовете двустранно.
ЕТ ”Тома-Петър Томов” Като част от Зеления кръг ние ще извършваме следните дейности, който са в нашата сфера:
Трейс Груп Холд Дружеството стриктно спазва екологичното законодателство в цялостната си дейност. Висшият мениджмънт отделя голямо внимание на процесите, дейностите и материалите, които се използват. Ангажира всички нива в групата чрез поставяне на цели и изисква резултати.
БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ Да предоставим на все повече наши клиенти услуга, която им позволява да пестят огромно количество ресурси (хартия, консумативи, електричество, горива, време, офис пространство, разходи за куриер и комуникации и др.) посредством цифровизиране на техните търговски процеси - изцяло електронно фактуриране и отчитане на плащанията в онлайн среда.
DAY ENERGY - www.dayenergy.eu «Дей Енерджи» допринася за опазване на климата, чрез привличане на инвестиции във възобновяемите енергийни източници и изграждане на фотоволтаични решения (покривни системи, наземни централи и др.) "до ключ". Сред целите на компанията са: :: Изграждане на фотоволтаични съоръжения за добив на чиста, възобновяема и неизчерпаема енергия от слънцето; :: Опазване на околната среда, чрез ефективно използване на материалните ресурси, във всички етапи в процеса на изграждане на фотоволтаични системи /от проектиране до строително-монтажни работи и експлоатация/; :: Намаляване на енергозависимостта от традиционните енергийни източници; :: Намаляване на въглеродния двуокис СО2 в България /всяка една фотоволтаична система от 1кWp (киловат пик) за производство на ток от слънчева светлина спестява на околната среда 850 кг. CO2 отпадък на година/;

Listo