Зеленият кръг

Списание „Мениджър” и GLOBUL създават кръг, в който ще участват българските фирми, съпричастни към зелените идеи и политики, които са отговорни за природата и опазването на околната среда.

Смятаме, че това е огромната част от българския бизнес, един важен, но недостатъчно използван ресурс за устойчиво развитие на България.

Ценностите на този зелен кръг бяха разработени преди бизнес форума „Зеленият изход от кризата: Чиста природа за нов икономически ръст”.

Всяка от присъединилите се към Зеления кръг компании поема и конкретни ангажименти за своята дейност.Ангажиментите Виж всички
ДИКАНСКИ И ПАРТНЬОРИ Създаване на устойчива застроена среда, щадяща максимално ресурсите, материалите и енергията, чрез планиране, методичност, познание и качествени проекти, съобразени с последните еконормативни изисквания и природните дадености.
ФАМИЛЕКС ЕООД ФАМИЛЕКС ЕООД се пресъединява към Зеленият кръг като поема следните ангажименти: 1.Всички отпадъци от производствения процес се събират разделно и предават за рециклиране.
Адвокатско дружество "Илиева, Вучева и Ко" Многократно използване на тонери за принтери, като ги пълним отново и отново, а не ги изхвърляме
Go Green Communications • Go Green Communications поема ангажимент пред зеления кръг на българските компании за провеждане на вътрешнофирмена политика, съобразена с устойчивото развитие, развиване на човешки потенциал и капацитет, който отговаря на съвременните нужди и отразява разбирането за отговорно потребление и уважение към природата, разработването и прилагането на кампании и политики, насочени към повишаване на информираността по темите на климатичните промени и ролята на хората и бизнеса, както и лидерство и подкрепа за инициативи в тази посока. Служителите на компанията са пряко ангажирани с концепцията за устойчиво развитие, като не само подкрепят каузата, но и практикуват и стимулират отговорно потребление и проактивно прилагагат принципите на взаимодествие с минимални вреди за околната среда в ежедневието си.
www.eventteam-bg.com Да намали използването на хартия, да използва повече продукти за услугите си, които са годни за рециклиране.
GreenGraffiti Природосъобразна реклама
"ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД, гр. Горна Оряховица Внедряване на екологични подобрения в отделните производства, целящи оптимизиране на работните процеси и опазване на околната среда.
Адвокатска кантора „Андреев, Стоянов, Цекова" - Schonherr Редуциране на употребата на хартия
Пощенска банка Разработена е рамка на екологичната политика на компанията, съгласувана с Изпълнителния й комитет и утвърдена от главния изпълнителен директор на банката.
Про Телеком ООД Използване на електронни фактури

Listo