Зеленият кръг

Списание „Мениджър” и GLOBUL създават кръг, в който ще участват българските фирми, съпричастни към зелените идеи и политики, които са отговорни за природата и опазването на околната среда.

Смятаме, че това е огромната част от българския бизнес, един важен, но недостатъчно използван ресурс за устойчиво развитие на България.

Ценностите на този зелен кръг бяха разработени преди бизнес форума „Зеленият изход от кризата: Чиста природа за нов икономически ръст”.

Всяка от присъединилите се към Зеления кръг компании поема и конкретни ангажименти за своята дейност.Ангажиментите Виж всички
Зелените Рицари Изграждане на партньорства с други зелени фирми, като им помагаме да снижат въглеродния си отпечатък.
АЛОКОР ООД Проектиране и изпълнение на системи за автоматизация, които оптимизирт разходите на енергия, намаляват замърсяването на околната среда и създават най-добрия комфорт, в средата която обитавме.
Сервизен център Заря ООД Прилагаме политика за разделно събиране на отпадъците, намаляване на разходите за хартия, вода и енергия. Част от вътрешнофирмените правила са икономичното използване на енергийните ресурси и офис консумативи.
ARTE.DOC Преустановяване на използването на хартиени фактури на доставчици и преминаване към е-фактури (например при работа с компании като „Глобул“, „Сити експрес“, „Арбикас“, „Статус-1“ и др.)
ЕнергоСервиз С присъединяването ни към Зеления кръг, ЕнергоСервиз поема ангажимент чрез дейността си да работи за постигане на следните цели от Зеленият документ:
БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ Да предоставим на все повече наши клиенти услуга, която им позволява да пестят огромно количество ресурси (хартия, консумативи, електричество, горива, време, офис пространство, разходи за куриер и комуникации и др.) посредством цифровизиране на техните търговски процеси - изцяло електронно фактуриране и отчитане на плащанията в онлайн среда.
БулСпейс ЕООД Още с основаването си, БулСпейс поема ангажимент към опазване на околната среда, реализирайки щадящи природата проекти, лансирайки неизчерпаемия потенциал на Слънцето като източник на енергия.
ЗЕЛЕНИЯТ ПЪТ Използване на електрически превозни средства за осъщестяване на дейността "ЕКО КУРИЕРСКИ УСЛУГИ"
Balkanika Music Television формиране на „Зелена култура” и модел за подражание в младежите от региона на Балканите и въобще във всички зрители на сателитна телевизия Балканика;
Стандард Профил България Да търсим възможности за повторна употреба и рециклиране на твърдите, течни и газообразни отпадъци, както и да сведем до минимум количеството на отпадъците от производството.

Listo