Зеленият кръг

Списание „Мениджър” и GLOBUL създават кръг, в който ще участват българските фирми, съпричастни към зелените идеи и политики, които са отговорни за природата и опазването на околната среда.

Смятаме, че това е огромната част от българския бизнес, един важен, но недостатъчно използван ресурс за устойчиво развитие на България.

Ценностите на този зелен кръг бяха разработени преди бизнес форума „Зеленият изход от кризата: Чиста природа за нов икономически ръст”.

Всяка от присъединилите се към Зеления кръг компании поема и конкретни ангажименти за своята дейност.Ангажиментите Виж всички
Интермед 1 ЕООД "Интермед 1" ЕООД ще увеличи производството си на БИО етерични масла, води и фито екстракти.
Прокомп Експрес ООД Преминаване към издаване на електронни фактури и намаляване разхода на хартия в офиса.
Учебен център НОБО Намаляване разхода на хартия
Европейски Център за Екологична Икономика Европейският Център за Екологична Икономика (ЕЦЕИ) си е поставил за цел да подпомага и поощрява икономиката, която е насочена към опазване на околната среда и природата.Чрез конференции и установяване на контакти между бизнесмени, есперти и учени от България и европейските страни, както и от цял свят, искаме ЕЦЕИ иска да даде активен принос за стабилен икономически растеж по екологично отговорен път и при спазване на европейските стандарти както и за привличане на инвестиции в екосферата.
"Интер Албор" ООД Нашите усилия са насочени към разпространение на устойчивото строителство и зелени сгради по английския метод BREEAM - Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Според проучванията сградите допринасят с около 40% от глабалните емисии въглероден диоксид. Поемаме ангажимента да предоставим английския опит и ноу-хау, който се използва в цяла Европа, по отношение на проектирането на зелени сгради и да предоставим иновативни екологични практики в строителството.
Автомивки 5 Minutes Като ангажимент към обществеността и околната среда приехме и спазваме нашата програма за зелен растеж „Чисти автомобили, чиста природа“, състояща се от следните точки: 1. Благодарение на постоянното поддържане на оптимално налягане на водата се постига 20% по-малък разход от средното за бранша. 2. На всеки обект е изградена система за улавяне на отмитите кал, масло и препарати. 3. Използват се само препарати биоразградими до 24 часа.
До БГ Прилагаме политика за разделно събиране на отпадъците, намаляване на разходите за хартия, вода и ел. енергия.
Фасилити Оптимум • Ангажираме се да спазваме философията и принципите на устойчивото развитие и да ги прилагаме в ежедневната си работа
Стандард Профил България Да търсим възможности за повторна употреба и рециклиране на твърдите, течни и газообразни отпадъци, както и да сведем до минимум количеството на отпадъците от производството.
Интерпартнерс Комюникейшънс За екипа на Интерпартнерс Комюникейшънс „зеленото“ е преди всичко въпрос на осъзнат избор и отговорно отношение към заобикалящата ни среда. То е стратегия на поведение в бъдеще време с ясната идея за смисъла от полаганите в тази посока усилия. За нас „зеленото“ е кауза, част от корпоративната ни култура и успешен начин за устойчиво развитие. „Зелените“ практики, които Интерпартнерс Комюникейшънс е приела във вътрешно-фирмения си правилник за работа и стриктно се ангажира да спазва във всички аспекти на своята дейност и бизнес процеси са следните:

Listo