Зеленият кръг

Списание „Мениджър” и GLOBUL създават кръг, в който ще участват българските фирми, съпричастни към зелените идеи и политики, които са отговорни за природата и опазването на околната среда.

Смятаме, че това е огромната част от българския бизнес, един важен, но недостатъчно използван ресурс за устойчиво развитие на България.

Ценностите на този зелен кръг бяха разработени преди бизнес форума „Зеленият изход от кризата: Чиста природа за нов икономически ръст”.

Всяка от присъединилите се към Зеления кръг компании поема и конкретни ангажименти за своята дейност.Ангажиментите Виж всички
Смарт Енерджи България АД Изцяло сме поели ангажимент да бъдем съпричастни към околната среда на нашата страна. Ние сме фирма със сериозна бизнес активност в сферата на изграждането на Фотоволтаични централи. Насочили сме всичките си усилия и ресурси изцяло във ВЕИ индустрията на България. Вече сме горди да завим, че първата ни централа е реализирана и вече дава своите отлични резултати.
БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ Да предоставим на все повече наши клиенти услуга, която им позволява да пестят огромно количество ресурси (хартия, консумативи, електричество, горива, време, офис пространство, разходи за куриер и комуникации и др.) посредством цифровизиране на техните търговски процеси - изцяло електронно фактуриране и отчитане на плащанията в онлайн среда.
"Джоана 4" ЕООД Поемаме ангажимент да намалим разхода на хартия, в случаите когато е крайно необходимо да се разпечатват документи ще използваме скрап хартия.
КОВАС ЕООД Всички сме отговорни към света, в който живеем и съхрананяването на природните ресурси на планетата ни. Уверени сме в способностите си и заедно с нашите клиенти, желаем да постигнем ефективни и дълготрайни промени, които да бъдат от полза за всички нас. С индивидуален подход към всеки клиент ние се стремим към трайни отношения основаващи се на взаимно доверие.
ВМ Аутомейшън ЕООД В подкрепа растежа на нашата компания и растящите очаквания на нашите клиенти, непрекъснато подобряваме качеството и предлагаме по-устойчиви продукти и услуги.
Pure Water Нашата мисия е да е представим на българския пазар концепция за консумация на чиста питейна вода от източника.С избора на филтриращи и пречистващи диспенсери предотвратявате замърсяването на околната среда, като: • Спомагате за намалявате отделянето на въглероден двуокис и др. вредни емисии: → Причинени от производството, дистрибуцията и оползотворяване на пластмасови бутилки; • Намалявате приноса си в изхвърлянето на отпадъци: → 80% от материалите, от които са изработени машините на Waterlogic подлежат на рециклиране; → Отнема хиляди години използваните пластмасови бутилки да се разградят; → Пластмасата формира 25% от отпадъците; → Едва по-малко от 5% от пластмасовите отпадъци се рециклират. • Намалявате изразходването на енергия: → Машините на Waterlogic се отличават с ниска консумация на електрическа енергия, близка до тази на електрическа крушка. • Намалявате зависимостта от нефт и остатъчни суровини:
ЕЛФИДА Следене и показване качеството на въздуха на околната среда
Българската асоциация за устойчива енергия Провеждане на политика на устойчиво енергийно развитие
ITW Bulgaria ITW Bulgaria приема отговорното отношение към околната среда като ангажимент на компанията във всички аспекти на своята дейност и бизнес-процесите.
Сдружение "Велоеволюция" Работим със Столична община за подобряване на велосипедната инфраструктура. Стремим се да постигнем ефективен диалог, посредством, който при всяка инфраструктурна промяна да се реализира велоалея. Работим за изграждането на единна велосипедна инфраструктура;

Listo