Зеленият кръг

Списание „Мениджър” и GLOBUL създават кръг, в който ще участват българските фирми, съпричастни към зелените идеи и политики, които са отговорни за природата и опазването на околната среда.

Смятаме, че това е огромната част от българския бизнес, един важен, но недостатъчно използван ресурс за устойчиво развитие на България.

Ценностите на този зелен кръг бяха разработени преди бизнес форума „Зеленият изход от кризата: Чиста природа за нов икономически ръст”.

Всяка от присъединилите се към Зеления кръг компании поема и конкретни ангажименти за своята дейност.Ангажиментите Виж всички
Юнайтед Партнърс - PR агенция Юнайтед Партнърс работи за развитието на "зелените идеи" както в компанията така и сред своите клиенти като разработва и имплемнетира опазването на околната среда във всички свои стратегии и проекти.
ЕТ ”Тома-Петър Томов” Като част от Зеления кръг ние ще извършваме следните дейности, който са в нашата сфера:
Интерпартнерс Комюникейшънс За екипа на Интерпартнерс Комюникейшънс „зеленото“ е преди всичко въпрос на осъзнат избор и отговорно отношение към заобикалящата ни среда. То е стратегия на поведение в бъдеще време с ясната идея за смисъла от полаганите в тази посока усилия. За нас „зеленото“ е кауза, част от корпоративната ни култура и успешен начин за устойчиво развитие. „Зелените“ практики, които Интерпартнерс Комюникейшънс е приела във вътрешно-фирмения си правилник за работа и стриктно се ангажира да спазва във всички аспекти на своята дейност и бизнес процеси са следните:
Уърлд Транспорт Оувърсийз България ЕООД Значително съкращаване използването на документи на хартиен носител чрез въвеждане за софтуер за управление на документооборота.
ВМ Финанс Груп ВМФГ ще продължи да споделя принципите на Глобалния договор чрез подкрепа на значими национални проекти в областта на опазването на околната среда.
TNT България За да осъществяваме нашата дейност, използваме ресурси, които влияят на обществото и околната среда. Ние подкрепяме и се стремим да внедряваме подобрения, които могат да донесат дълготрайни екологични и социални ползи.
БРАТЯ ГЕОРГИЕВИ ЕООД Активно предлагане на възможностите за използване на енергоспестяващите хидроизолационни и топлоизолационни материали спомагащи за превръщането на всяка сграда в "пасивна". По този начин всеки човек активно ще може да участва в енергоспестяващите процеси за запазване на природата.Пълни технологични възможности за полаган на геомембрани за сметища.
ITW Bulgaria ITW Bulgaria приема отговорното отношение към околната среда като ангажимент на компанията във всички аспекти на своята дейност и бизнес-процесите.
www.eventteam-bg.com Да намали използването на хартия, да използва повече продукти за услугите си, които са годни за рециклиране.
Pure Water Нашата мисия е да е представим на българския пазар концепция за консумация на чиста питейна вода от източника.С избора на филтриращи и пречистващи диспенсери предотвратявате замърсяването на околната среда, като: • Спомагате за намалявате отделянето на въглероден двуокис и др. вредни емисии: → Причинени от производството, дистрибуцията и оползотворяване на пластмасови бутилки; • Намалявате приноса си в изхвърлянето на отпадъци: → 80% от материалите, от които са изработени машините на Waterlogic подлежат на рециклиране; → Отнема хиляди години използваните пластмасови бутилки да се разградят; → Пластмасата формира 25% от отпадъците; → Едва по-малко от 5% от пластмасовите отпадъци се рециклират. • Намалявате изразходването на енергия: → Машините на Waterlogic се отличават с ниска консумация на електрическа енергия, близка до тази на електрическа крушка. • Намалявате зависимостта от нефт и остатъчни суровини:

Listo