ЧЕ СДЕЛКАТА, при КОЯТО
българо-португал-ският консорциум "Магистрала Тракия" ще I получи 35-годишна
концесия върху тази най-важна и належаща наша магистрала, ще стане факт, едва ли
някой се е съмнявал през последната година и половина. Още със съставянето на
коалиционното правителство

тонът на критиците от БСП омекна,
а през последните седмици те станаха и най-заклетите й адепти. За наблюдателите
на българския политически живот вече няма съмнение, че това е част от по-голяма
политическа маневра - тази по съставянето на правителството. Иначе няма как да
се обясни фактът, че най-върлите противници на контракта, сключен без търг или
конкурс и дори без никаква публичност от кабинета "Сак-скобургготски", сега
твърдят, че всичко друго би било по-лошо.

И те наистина са прави. Правителството се
оказа в капан - всяко по-нататъшно отлагане на изграждането на първата българска
магистрала, която

ще свърже западната с източната
граница на страната, ще нанесе повече поражения, отколкото би решило проблемите.
Друг е въпросът, че за забавянето й през последната година са виновни именно
сегашните управляващи.