НАМАЛЕНИЕТО на облагането на труд става
все по-наложително предвид влиянието, което
оказва
не само върху икономическото развитие на
страната като цяло, но и върху доходите и заетостта на гражданите в частност.
Ние, авторите на този текст, написахме петиция (достъпна е в www.ikonomika.org.), която за съвсем кратко
време събра хиляди поддръжници. Това я направи най-успешната подписка, която сме
предприемали през последните 5 години. Ето причините, поради които решихме, че
сега е моментът за подобна реформа.

Облагането на труда е високо Преди
10 години трите преки данъка - върху печалбата, върху доходите и върху
осигуровките - бяха на едно ниво, малко над 40%. Днес данък печалба е 10%, но
облагането на труда и осигурителните вноски остават значителни. Така например
данъкът върху доходите в България има

три ставки - 20%, 22% и 24%, и е
най-висок в региона. В Румъния има плосък данък върху доходите от 16%, в Сърбия
данъкът също е плосък - 14%, в Македония ставката е плоска и е 12%, като през
следващата година ще стане 10%.