НАСКОРО едно от позабравените наши
държавни предприятия мастодонти напомни за себе си в публичното пространство.
Естествено, не с някакъв свой успех, а с желанието на работещите в него да
получат по-високи заплати. Синдикатите в двете жп предприятия - превозвачът БДЖ
и Национална компания "Железопътна инфраструктура", пожелаха 20% увеличение на
заплатите, а по стара традиция двете им ръководства склониха на 10% сега и
евентуално още 10% догодина.

Подобни пазарлъци не са от вчера и
вероятно никому вече не правят впечатление. Дори да се стигне до изпълнение на
заканите за национална жп стачка, последиците от нея едва ли ще са
катастрофални, колкото биха били преди 10 години. Защото през 2006 г.
железниците ни са превозили едва 19 млн. пътници, докато през 1997-а - 52
милиона.

Това намаление - над два пъти, обаче
трябва да включи червената светлинка. Защото срещу този резултат стоят огромни
пари, които държавата продължава

да налива в двете предприятия,
въпреки че отдавна би трябвало да престане.