Историческа ретроспекция.
Търговията със съседни страни и народи води началото си от дълбока древност.
Тя датира още от времената на Персия и Монголия, за да премине през викингите,
които със своите кораби пътували до далечни страни, за да обменят продукти с
чужди народи. Испанци и португалци от своя страна успяват доста рано да
установят доходоносни търговски връзки с южноамериканските индианци,
освобождавайки ги както от техните богатства, така и от техните култови религии.
Английските мореплаватели разпространяват европейската култура както сред
азиатските, така и сред африканските нискоразвити народи. Едновременно с това те
създават основата за бъдещото развитие на международната търговия със суровини.
Последователи на тази многовековна традиция са и съвременните многонационални
компании.

Локализация. Първата крачка към
създаването на една многонационална компания е осигуряването на производствени
мощности. В този смисъл бъдещият собственик би следвало да се освободи от
бремето на старомодното националистическо мислене в термини като
"моята страна" или "родината". В родина се
превръща страната, в която е най-рентабилно да се установят производствените
мощности и да се организира производството.