ОТ ЕДНА СТРАНА, ирландското икономическо
чудо беше в голяма степен предопределено от това, че в тази страна са приели да
говорят езика на окупатора, т.е. английски. От друга, пак тази Ирландия от първи
януари 2007 г. наложи своя стар келтски като 23-ти официален език на Европейския
съюз. С това повдигна не само самочувствието си, но и броя на преводачите на
всяка възможна работна среща (на 3,5 млн. евро годишно се оценява този
символичен жест). Всички образовани датчани знаят поне английски и заедно с това
датското правителство спонсорира всеки роман, написан на националния език. В
свой типичен стил франция през 90-те години възприе закона "Тубон", забраняващ
публичната употреба на

английски без превод. И успоредно
с това точно тогава започнаха да превеждат на английски табелите в
музеите.

Напрежението между родно и чуждо е един
от основните еротични ресурси на глобалния свят. Да изпишеш името на даден
продукт на латиница, вече го прави привлекателен. По-вкусно е виното от
Таг-govishte, a бирата Zagorka може да е по-скъпа от Загорката.