ИСТОРИЧЕСКАТА МИСИЯ на дружеството е да
"разширява и разпространява географски знания, като в същото време популяризира
идеята за опазване на световните културни, исторически и природни ресурси". Или
както обобщава неговият президент Джон М. фаей-младши през 1998 г.: "Целта на
National Geographic e да вдъхнови хората да се грижат за своята
планета".

Дружеството се управлява от 23-членен
управителен съвет, съставен от изтъкнати преподаватели, бизнесмени, учени и
бивши държавни чиновници. Организацията подпомага и финансира научни изследвания
и експедиции. Публикува официален бюлетин, списанието National Geographic, както
и няколко други списания, книги, учебници и учебни помагала, карти, уебстраници,
филмови и телевизионни продукции на множество езици и в различни държави по
света. Медийните продукти, които създава, достигат до повече от 360 млн. души по
света - и то месечно!

Първият му брой е публикуван през 1888
г., само девет месеца след основаването на самото дружество. Превръща се в едно
от най-популярните списания в света, което незабавно се разпознава по характерната жълта рамка на корицата.