ОТ 15 ГОДИНИ си вадя хляба, та и сиренето и маслото единствено със създаване на произведения, обекти на авторско право. Затова никога няма да се разбера с идеолога на борбата с пиратството в България - г-н Явор Колев от Главна дирекция за борба с организираната престъпност (ГДБОП). Защото той и неговите партньори в тази борба се опитват да ме лъжат, подценявайки интелекта и опита ми в бизнеса с интелектуална собственост.


Кои са основните им тези? Пиратството


ограбва. Пиратите са крадци. Пиратството се надсмива над частната собственост и интелектуалния труд. Пиратите са лоши хора и са на една крачка от международния тероризъм. Вероятно са виновни и за глобалното затопляне. Това, за тяхно съжаление и наша радост, не е вярно. Аз не само че нямам нищо против пиратството като автор на произведения с копирайт, но дори имам нужда от него, имам и полза, която не се изразява само в това, че гледам филми и слушам музика без пари.