Технология и дизайн в хармония

КОМПАНИЯТА е основана през 1925 г. от Питър Бан и Свенд Олафсен и първата й значителна иновация е радио, което работи с електричество, по време, когато повечето такива апарати се захранват с батерии. Оттогава е абсолютен пионер във всичко, свързано със звук и образ. Главната идея на В&О и основателите й е, че в известен смисъл те са последователи на две философии. Докато повечето компании се концентрират върху технологията или дизайна, В&О внимава и за двете.

Те вярват, че музиката или образът, който възприемате чрез техните устройства, трябва да достига до ушите и очите ви, без да е повлиян от ограниченията на технологията. Имат например отдел, наречен "Златните уши". Това е група хора, които се занимават с приятната работа просто да слушат музика или да дават оценка на качеството на образа. Посещават поне двадесет и пет концерта на живо всяка година, използвайки познанията си върху живата музика като сравнителен образец за субективно оценяване на звука на новите аудиопродукти на В&О.