Настроението ще се промени в края на
месеца

Магдалена Иванова, „Капман Асет
Мениджмънт "

ОСНОВНИЯТ фактор, движещ търговията през
юни, бе успешното приключване на IPO-тата на двете банки - Корпоративна
търговска банка и Първа инвестиционна банка. Те доказаха зрелостта и дълбочината
на българския фондов пазар и вдъхнаха оптимизъм на пазарните участници. Месецът
бе силен и поради новините около предстоящите годишни общи събрания на
акционерите. Редица компании -"Спарки Елтос", "Стара планина Холдинг",
"Енергоремонт Холдинг" и др., обявиха

увеличение на капитала със
собствени средства и раздадоха безплатни акции. Това изтласка цените им нагоре и
те се наредиха сред първенците по доходност за месеца. Въпреки че раздаването на
безплатни акции не увеличава стойността на една компания, българските
инвеститори оборват икономическата логика, като добавят средно 30% към нейната
пазарна капитализация.

Почти всички големи дружества завършиха
месеца с положителни резултати. Както прогнозирахме
предишния месец, Българо-амери-канската
кредитна банка

поведе биковете благодарение на
по-добрите си пазарни съотношения спрямо новаците от сектора. Всички компании от
финансовия сектор бяха във фокуса на търговията и възнаградиха инвеститорите в
тях.