БЪЛГАРИЯ СЪУМЯ успешно да се пребори както с изискванията на ЕС, така и (най-вече) със самата себе си и вече е редовен член на общността. Влизането ни в европейските коловози се съпровожда от редица императиви, които всяка страна - членка на общността, априори приема. Към днешна дата те са свързани с институционалното уреждане на държавата. Един последващ (почти неотменим) акт с изключително важно дългосрочно значение е приемането на EUR като единствено платежно средство, т.е. включването ни към т.нар. Еврозона. То маркира поредния жалон на


принадлежност към европейските икономически структури, който е практически уникален елемент в международните икономически взаимоотношения.


Изискванията за членство в Ев-розоната са популярните вече кон-вергенционни критерии от Мааст-рихт. Най-общо тяхната цел е осигуряване на достатъчно висока степен на икономическа зрялост в отделната страна, която да й позволи успешно да посрещне икономическите предизвикателства на единната валута. Но трябва да подчертая - включването ни към Ев-розоната не е въпрос на наш собствен избор.