По заповед на потребителя и по негово желание

ЕРИК ФОН ХИПЕЛ е професор по мениджмънт на иновациите в училището по мениджмънт "Слоун" към Масачузетския технологичен институт в Кеймбридж. Той е научен директор на Датската лаборатория за нововъведения на потребителите в Копенхаген. Автор е на книгата "Демократизиране на иновациите".

ТОВА СЕ СЛУЧИ на една обикновена презентация. Голяма автомобилна компания представяше пред група ентусиасти своята "пътна карта на иновациите" за следващите години. С напредването на събитието обаче част от публиката стана неспокойна. Накрая един от слушателите не издържа, изправи се и каза: "Много от нас вече са построили и инсталирали всяко едно от нововъведенията, които вие казвате, че планирате да разработите.

Елате отвън на паркинга и погледнете какво сме поставили ние в колите си!". Инженерите и мениджърите на компанията не бяха сигурни какво да отговорят. Те определено не можеха да кажат това, което чувстваха, а именно: клиентите не трябва да правят така! Те би трябвало да чакат ние да изследваме техните нужди и да разработим нови продукти за тях!