МИНИМАЛНАТА работна заплата е установена в 20 страни - членки на ЕС, като различията в нивата й са внушителни и варират от 92 евро - в България, до 1570 евро - в Люксембург. В зависимост от това европейските държави може да бъдат разделени на четири групи. Първата се състои от 7 страни, където на практика няма минимално възнаграждение. Това са Австрия, Кипър, Дания, Финландия, Германия, Швеция и Италия. Липсата на подобно ограничение обаче далеч не означава, че трудовият пазар в тези страни е напълно освободен от регулации. В повечето случаи съществуват различни минимални

прагове за отделни професии или просто неформално установени минимални заплати. Във втората група попадат 9 страни - България, Румъния, Латвия, Литва, Словакия, Естония, Полша, Унгария и Чехия, където минималната работна заплата е на сравнително


ниски нива и варира от 92 до 298 евро. Третата група се състои от 5 страни - Португалия, Словения, Малта, Испания и Гърция, където минималната заплата е между 470 и 668 евро.