НА СРЕЩАТА С Джордж Сорос, проведена в "Червената къща" в София, Маги Малеева го попита дали инвестира във възобновяеми енергийни източници, защото е загрижен за емисиите от парникови газове, или защото смята, че това е добро вложение. "Несъмнено, защото е добро вложение", отговори той. Струва ми се, че няма нужда да разбираме много от бизнес, за да видим, че на пазарния принцип "всеки проблем е възможност" причинените от хората промени в глобалния климат са просто поредното предизвикателство.

Новият "зелен" бизнес климат бе чудесно обобщен от Димитри Зенге-лис, старши икономист на британското правителство и един от авторите на Stern Review - доклад, поръчан от Гордън Браун, за влиянието на климатичните изменения върху световната икономика. Бизнесът разбира, че дългосрочната цена на производствените процеси, които отделят големи количества въглероден двуокис (С02), е твърде висока, заяви наскоро Зенгелис в интервю за Gorichka.bg. Бизнесът избира да върви към нискоемисионен бизнес модел (т.е. модел, свързан с ниски емисии на парникови газове), защото смята, че в тази промяна се крият огромни възможности.