ЕДНА ДУМА СТАВА изключително популярна в съвременната лексика на мениджмънта. За мо-бинга се пишат студии, с него се занимават конференции и... множество съдебни състави. Пуританите вероятно ще ни обвинят, че вкарваме в българския език поредната чуждица. И ще са прави -защото мобинг означава психически тормоз на работното място, проблем


стар колкото света, но изострящ се напоследък. Думата има англосаксонски произход и в буквален превод означава "обграждам някого, омърсявам го, правя клопка". Мобингът е всяка форма на натиск - психически, емоционален и сексуален. Той включва психическо малтретиране, емоционална злоупотреба, но също така и разпространение на слухове с цел унижение, клюкарстване и зло-словене, контрол и манипулация на информацията, заплахи за сигурността на работното място и поста, коментари със сексуален подтекст. Вследствие на този тормоз жертвата сама или под натиска на агресорите


се свива в ъгъла, изолира се, мнението й не може да се чуе в компанията. Нещо добре познато и в нашите фирми.