НЕОГРАНИЧЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ се отвориха пред
бизнеса, след като страната ни стана пълноправен член на ЕС и се присъедини към
общ пазар с 480 млн. потребители. От това, дали предприемачът ще успее да се
възползва от предимствата или не, зависи дали ще оцелее неговият бизнес или
не.

Търговската политика на
ЕС
Вътрешният пазар на ЕС е общ и включва
изграждането и функционирането на общ митнически съюз и провеждането на единна
търговска политика. Тя се изразява в премахването на бариерите пред достъпа до
отделните национални пазари и в прилагането на т.нар. основни принципи,
включващи различен по вид и обхват регулации, имащи за цел предпазването на
местните производители и предприемачи от

външни "сътресения". Някои от тези
защитни политики са: защитни мерки спрямо прекомерния внос на стоки от трети
страни, защитни мерки спрямо непозволени търговски практики, специални защитни
клаузи за селското стопанство, антидъм-пингова политика, различни по вид
количествени ограничения посредством квоти и не на последно място митническата
политика на съюза.