АМЕРИКАНСКИТЕ АКЦИИ НАЛУЧКАХА посоката си
и колкото да е неприятно за мнозинството инвеститори, тя се оказа надолу. След
няколко седмици на движение на-горе-надолу негативният ефект от строителния бум
се пренесе върху целия пазар. Очаквано най-силно бяха засегнати финансовите
компании. От една страна, те имат експозиции в рискови ипотечни облигации, а от
друга - използват много кредити, за да увеличат ефекта от печалбите си.
Инвестиционната банка Bear Sterns

загуби капиталите си в два хедж
фонда, включително и 3 млрд. долара, с които се опита да спаси досега направените инвестиции. Много други
фондове разпродаваха яростно акции, за да запазят платежоспособността си. Спадът
обхвана всички сектори, като дори се пренесе и в Европа.

Драмите със строителството и ипотеките
оставиха на заден план корпоративните печалби и перспективите за възстановяване
на щатската икономика. Сред добрите новини бяха по-високите печалби за второто
тримесечие от прогнозите на анализаторите в САЩ. Ръстът на финансовите резултати
е над 8% спрямо година назад, като очакванията бяха за двойно по-ниски темпове
на растеж.