БЮДЖЕТНИЯТ ИЗЛИШЪК КЪМ края на май достигна 1,85 млрд. лв., което е 4-5
пъти повече от планирания за цялата година. Въпреки тези много добри бюджетни
резултати министърът на финансите Пламен Орешарски заяви, че приходите в бюджета
са нараснали минимално, а премиерът поиска от ръководителите на митниците и
Националната агенция по приходите (НАП) да набележат мерки за повишаване на
събираемостта. Те бяха изготвени и представени, а междувременно бюджетният
излишък продължи да расте, достигайки 2,16 млрд. лв. за първите шест месеца на
годината.

Мерките за увеличаване на събираемостта
така и не бяха публикувани с подробен анализ, нито пък премиерът или друг
ръководител на ведомство направи прогноза дали изпълнението им действително ще
увеличи приходите в бюджета и с колко. Няма и

публичен ангажимент, че всички или
дори повечето мерки ще бъдат приети и приложени. Въпреки всичко това кабинетът
обяви намаление на осигурителната тежест, ръст на пенсиите и въвеждане на плосък
данък от 10%. Има две хипотези: или правителството е решило, че ще изпълни
мерките и това ще доведе до по-висок ръст на приходите, или просто е осъзнало,
че така или иначе в бюджета има достатъчно средства.