* Прогнозата не представлява препоръка
за покупко-продажба. Клиентите и авторите от "Ти Би Ай Инвест", "Капман Асет
Мениджмънт" и "Статус капитал" притежават акции в някои от споменатите
дружества.


Корекцията на пазара е неизбежна

Апостол Апостолов, „ Ти Би Ай
Инвест"

СЛЕД ГОРЕЩОТО ЛЯТО на фондовата борса е
твърде рисковано да се правят каквито и да е прогнози за началото на активния
сезон. Неочаквано динамичната търговия през летните месеци, съчетана с
непрекъснато покачващи се цени, определено изненада повечето инвеститори. Това
засилва опасенията за предстояща корекция на пазара, която би се
отразила

здравословно върху по-нататъшната
търговия с акции. Още през август споменах, че цените на акциите на много от
публичните компании са неоправдано високи и сега това твърдение важи с още
по-голяма сила.

Винаги в прогнозите ми съм твърдял, че
"Оргахим" АД е най-подцененото дружество на БфБ. Но за последния месец цените
на акциите му така бързо наваксаха
изоставането, че дори прескочиха за кратко границата от 500 лв.