„Защо осигуровките все пак трябва да паднат"
е статия в предишния брой на „Мениджър". Нейни автори са известните икономисти
Светла Костадинова от Института за пазарна икономика и Георги Ангелов от
Института „Отворено общество". В нея те аргументирано посочиха защо осигуровките
трябва да паднат и какъв ще е ефектът от това върху икономиката. В този брой
публикуваме обратно мнение.

- Господин Христосков, проблемът с
нарастването на дефицита в общественото осигуряване е все по-отчетлив
напоследък. В същото време бизнесът настоява за ново намаление на осигурителните
вноски. Възможно ли е това искане да бъде изпълнено, без да внесе допълнително
напрежение в пенсионната система? - По принцип всички разходопок-ривни
системи в Европа генерират дефицити вследствие на застарява-нето на населението.
Но истинската причина за дефицита в солидарната система у нас е, че тя се
натоварва с неспецифични за нея функции, а именно да

поема риска от преструктурирането
на икономиката с ранно пенсиониране на работещите в армията и в закритите
предприятия от тежката промишленост, рудодобива, въгледобива и т.н.