Димитър Димитров, управител на „ДЕНЕБ"АД -производство на сухи строи-


телни смеси:


Не бих казал, че журналистите са врагове, по-скоро срещам неразбиране от тяхна страна. Във всяка демократична държава функцията на печата е да посредничи между политиците и групите с икономически интереси. За съжаление нашите медии са твърде далеч от изваждане на светло на тези отношения. Какво означава това да се интересуват само откъде си взел парите, колко печелиш, каква кола караш, колко голяма ти е къщата? Е, добре, карам мерцедес, имам хубава и голяма къща - сам съм си я построил. Това ли са най-важните неща в живота на един бизнесмен? Важното е да ме попитат например каква заетост имам, спазвам ли екологичните изисквания, какви заплати давам, каква е годишната печалба. Преди време имах нужда от медийна подкрепа. И какво мислите, че ми отговориха? - "Колко ще платиш?"


Инж. Андрея Талев, управител на българския филиал на Johnson Controls Inc.:


Не считам, че медиите са враг на бизнеса.