10 еднакви въпроса към чуждите мениджъри - Адриан Акатриней: Източна Европа става все по-привлекателна за малките компании

Адриан Акатриней е роден на 18 май 1971г. в Румъния. Инженер е по образование. От август 2005 г. е генерален директор на "Ромпетрол България" - компания, която продава горива, произведени от Rompetrol Rafinare в Констанца. "Ромпетрол България" разполага със складова база в Русе и с мрежа от бензиностанции в цялата страна. През 2006 г. оборотът и е 200 млн. долара, а за тази година се очаква да надхвърли 230 млн. долара.

- Какво беше първото ви впечатление,
когато дойдохте в България?

- Беше през 2003 г. Не очаквах
Дунав да представлява и културна граница. Бях впечатлен от факта, че
преминавайки по един мост, дълъг само километър, влязох в напълно

различен свят, с напълно различен
език. По-късно установих, че българите и румънците, въпреки привидната разлика,
имат все пак много общи неща. И не само по отношение на историята, а и на езика.
Кирилицата е използвана в Румъния до 19. век и около 20% от езиковия фонд на
румънския е със славянски произход.