Другата страна на банкнотата

КРАСИМИР КАТЕВ, бившия първи зам. финансов министър в кабинета "Сакскобургготски", чиито ресор бе управлението на външния дълг, сега е в частния сектор. Председател е на борда на директорите на "Аврора Капитал". Той дойде във властта от AIG - Лондон, където бе вицепрезидент на групата за управление на активите на AIG International Trading. Преди това е работил в Daiwa Europe Limited и в Paribas Capital Markets. Завършил е Университета по икономически науки в Будапеща, после става бакалавър по финанси и счеоводство в държавния университет в Ню Йорк. Магистър е по финанси от London Business School.


- Господин Катев, полезен ли е
евтиният долар за българската икономика?

- На този въпрос не може да се
даде еднозначен отговор, тъй като евтиният долар има положителни и отрицателни
последици върху икономиката ни. Една голяма част от външнотърговския ни
стокообмен - над 70%, е със страните от ЕС и е в евро, валутният борд е фиксиран
към еврото и поради това, взета в изолация, обезценката на долара не би трябвало
да окаже съществено влияние върху макроикономическите параметри.