ПОЕВТИНЯВАНЕТО НА ДОЛАРА, което продължи
след намалението на лихвата от федералния резерв, повдигна въпроса колко ниско
може да падне валутата и как това ще влияе на другите активи. Отговорът на
първия въпрос зависи от два фактора: уязвимостта на долара от по-ниските лихвени
нива и отговора на централните банки. Въпреки че лихвеният спред, който се
стесняваше през последните няколко месеца, отразява

умерен песимизъм по отношение на
САЩ, дори стабилни и ниски лихви предразполагат доларът да отслабне с оглед на
нуждата на Щатите от външно финансиране. Ето защо преразглеждаме прогнозата си
за върхова стойност на EUR/USD за следващите 3-6 месеца във възходяща посока, a
USD/JPY в низходяща.

EUR/USD: Липсата на реакция на
монетарните власти ще доведе до ръст към горната граница на 1,40
-1,50.

През изминалата година се ръководехме от
допускането, че изравняването на лихвите на САЩ и
Еврозоната ще покачи EUR/USD поради
нуждата от финансиране на щатската текуща сметка (през последните две години
корелацията между лихвите и валутата беше близо до 0,8).