ТРУДНО Е ЗА ВЯРВАНЕ, че само месец и половина след най-голямата криза на
ипотечния пазар в историята на САЩ фондовите индекси ще атакуват историческите
си върхове. При това успешно. Двата най-тежки месеца за щатския пазар -
септември и октомври, донесоха повече позитивен заряд за инвеститорите,
отколкото притеснения за икономиката или финансовата стабилност. Оказа се, че не
е трудно да се прогнозира покачване на фондовия пазар, още повече че федералният
резерв си свърши работата изключително добре.

Паниката и страхът обаче винаги са
определящи за инвеститорите при вземане на решенията им, а не толкова
икономическият фундамент и дългосрочните перспективи.

Две бяха интересните събития през
септември - намалението с половин процент на основната лихва в САЩ и докладът за
новите работни места през месеца. Първото даде сила на щатските индекси, които
скочиха с 3% в деня на заседанието на федералния резерв, а второто разсея
мрачните очаквания за икономическа криза. Комбинацията от двете събития е
възможно най-доброто, което може да се случи на фондовия пазар, защото
означава