Българската следа в Корея

Господин Паси, посещението ви на добра воля в Северна Корея в края на лятото
предизвика различни коментари - от определения, че именно вашето
парламентьорство е направило преговорите възможни, до обвинения, че ролята ви
се надценява. В какво всъщност се състои българският принос?

- Не бих преувеличавал ролята на
нашата тридневна мисия в този половинвековен конфликт. Наистина, ние
имахме

известно ноу-хау, което да
споделим със севернокорейците. България беше най-активен участник (поне от 2001
г. насам) в процеса на реинтеграция на Либия в международната общност, при това
чрез много различни механизми -ЕС, ОССЕ, Съвета за сигурност, НАТО, тройката ЕС
- САЩ -България. Нашата визия, че по-лесно се преговаря с една добре интегрирана
Либия, отколкото с една изолирана Либия, се оказа правилна и печеливша. Макар че
изтърпяхме междувременно доста необосновани упреци. Разбира се, съществена беше стартовата позиция на
Либия, тоест отказът й от оръжия за масово унищожение.

Същият подход е приложим и към Северна
Корея. Знаехме, че отказът на Северна Корея от ядрената й програма