След като разсрочи смъртта, човекът започна да управлява живота си

КОИЧИРО МАЦУУРА бе избран за генерален директор на
ЮНЕСКО (Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура) на
15 ноември 1999 г. Роден е в Токио на 29 септември 1937 г. Завършва право в
Токийския университет, а след това и икономика в САЩ. Започва дипломатическа
кариера през 1961 г. като трети секретар в посолството на Япония в Гана. От 1992
до 1994 г. е зам.-министър на външните работи. Избран е начело на ЮНЕСКО,
когато е посланик в Париж. Предприема голяма реформа в организацията с цел
финансови икономии, като закрива

много от високите постове, засилва апарата по
места и дава приоритет на няколко ключови програми. Това убеждава САЩ да се
върнат в организацията, която са напуснали в началото на 80-те години заради
спора по т.нар. нов информационен ред, предизвикан по времето на генералния
директор Амаду Махтар М'Боу. След приключването на първия му 6-годишен мандат е
преизбран за още 4 години през октомври 2005 г.