От стените на гаражите към музеите за изкуство

НАЧАЛОТО НА КАЛЕНДАРИТЕ на "Пирели"
датира от 1964 г., когато рекламният отдел на компанията във Великобритания
решава да издаде календар за своите най-редовни клиенти като подарък за
приключващата година. Мениджърите на "Пирели" изпитват съмнения относно успеха
на проекта. Гениалният пиар на "Пирели" успява да ги убеди да го осъществят.
Простичката, но брилянтна идея на този изключителен календар е, че той не може
да бъде купуван. Единствената възможност да бъде получен е като подарък. И за
тази цел трябва да си клиент на "Пирели".

За период от повече от 40 години
календарите на "Пирели" "разтърсват" света на медиите със своята дързост,
иновативност и огромно въображение. Още от самото начало за тяхното изработване
се наемат фотографи и модели от най-висока класа. Никой не се отказва от участие
в този проект - дори е чест да бъдеш избран.

В известен смисъл този календар е до
голяма степен продукт на своето време и на културната революция, която
вдъхновява нова чувственост, нов начин на представяне на женските тела и
най-вече неотложна нужда да се разчупят стереотипите.