ФИРМИ ОТ СФЕРАТА на услугите и
строителството отбелязват най-голям ръст на приходите си от продажби през 2006
спрямо предходната година. Това показва тазгодишната класация на Българската
търговско-промишлена палата (БТПП). Любопитна подробност е, че участвалите в 9.
поред класация на БТПП 5200 фирми са формирали 55,03% (27 млрд. лв. ) от БВП на
страната през миналата година. Приходите им от продажби са нараснали с 20,41%
през 2006 спрямо 2005 г., или от 55,996 млрд. на 67,426 млрд. лв. Прави
впечатление, че повече от половината фирми (58%), намерили място в Топ 100, са
от сферата на услугите - търговия, транспорт, съобщения, туризъм, бизнес услуги, а останалите 42% са от
материалното производство - промишленост, строителство, селско и горско
стопанство. Рекорден ръст от 5496% на приходите от продажби - от 153 хил. лв. за
2005 г. до 8,562 млн. лв. за 2006 г., поставя софийското дружество "фСП-фОТ
Строителство и предприемачество", което е на 1.