КОГА БЪЛГАРИЯ ЩЕ СТАНЕ БОГАТА страна -
прогнози по тази тема се появяват периодично в общественото пространство.
Наскоро - като част от доклад на Световната банка за ускоряване на
конвергенцията и повишаване на производителността на труда - беше представено
поредното подобно изследване. Дали заради дипломатичността на Световната банка,
или заради учителската стачка, но някои важни изводи от това изследване не
получиха твърде голяма гласност.

Страшният сценарий

Според Световната банка, ако
производителността на труда нараства толкова бавно, колкото през последните
години (2% годишно в реално изражение), страната ни никога няма да настигне
средното ниво на доходи в Европейския съюз. Причината е, че в самия ЕС
производителността на труда също нараства с

подобни на българските темпове.
Това за икономистите на Световната банка е песимистичният сценарий, но той,
както виждаме, не е твърде далеч от реалността. Въпреки че страната ни постигна
рекордни за България темпове на икономически растеж, все още сме на последно
място по доходи на човек от населението в целия ЕС.