- Какво трябва да направи една
компания, за да влезе в новините? - Ако трябва да е съвсем актуален
отговорът на този въпрос - да направи IPO. Или пък да обяви намерението си да
стане публична компания с цел да извърви пътя до качването на акциите й на
борсата. Казвам това, защото всички, които поне малко се интересуват от
капиталов пазар, знаят, че той

сега е на мода и въпреки че у нас
търговията е далеч от обемите на борсите в Париж или Франкфурт, развитието му е
доста динамично. Мисля, че започва безвъзвратно да си отива времето, в което
компаниите влизат в новините само когато са направили някой гаф, от който има
значими последствия. Да не говорим за онези периоди в най-новата ни история,
когато някои компании не слизаха от новините заради скандалите около опитите за
тяхната приватизация. Все още обаче при нормални обстоятелства е много
по-вероятно компанията да има място в новините, ако например е
затворила някое свое производство и реши да го
изнесе в друга държава, отколкото ако е отворила ново.