Този сайт представлява онлайн услуга за
бързо и лесно конвертиране на файлови формати - документи, изображения, аудио и
видео. Иначе казано, youconvertit. com може да ви бъде особено полезен, ако
например трябва набързо да превърнете doc документ в pdf или html файл, или да
конвертирате някое огромно Tiff изображение в малък спретнат JPEG, удобен за
изпращане по електронната поща. Същото важи и за "обръщането" на WAV аудио в МРЗ
или на AVI видео файл в МР4 формат. Възможностите са много, като само за
изображенията има възможност за преобразуване в повече от 70 формата. Всичко,
което трябва да направите, е да въведете валиден e-mail адрес (вашия или на
човека, на когото изпращате файла), да изберете съответния файл от компютъра си,
да посочите желания изходен формат и да натиснете бутона Convert
("Конвертирай"). На посочения адрес ще се получи линк, от който в срок от 2
седмици може да бъде изтеглен конвертираният файл.