Алтернативният бюджет на държавата

ЗА ПЕТИ ПОРЕДЕН ПЪТ С колеги от Института
за пазарна икономика изготвяме алтернативен държавен бюджет с ниски данъци.
Идеята е да покажем, че е възможно значително намаляване на данъчното облагане и
в същото време повишаване качеството на публичните услуги. В резултат на това
очакваме ускоряване на инвестициите, предприемачеството и икономическия растеж и
бързо повишаване на доходите не само заради по-ниското им облагане, но и заради
динамиката на икономиката.

Какво постигнахме

Когато за пръв път предложихме рязко
намаляване на всички преки данъци до 10%, това беше посрещнато със

скептицизъм и отрицание. На
практика почти нямаше човек или организация, които да подкрепят предложението и
да смятат, че то е реалистично. Освен това от много страни се чуваше
твърдението, че българите са толкова различни хора, че и при 10% данъчно
облагане пак ще укриват доходите си. Като че ли не се осъзнаваше важността на
данъчното облагане за насърчаване на инвестициите, предприемачеството и труда.
Точно обратното - беше разпространено виждането, че данъците нямат значение.