ОЩЕ ОТ СЪЗДАВАНЕТО на европейската
общност през 1957 г. и досега едни от основните политики, пораждащи вътрешни
противоречия в общността, са свързани с т.нар. обща селскостопанска
политика.

Средства, отпускани от Европа През 1965
г. плащанията, свързани с общата селскостопанска политика (ОСП) на общността,
поглъщат около 35,7% от общия бюджет и достигат 70,8% през 1985 г. До 1992 г.
отделяните ежегодно пари под формата на различни програми и субсидии отново
бележат главозамайващи размери от приблизително 60,7% от бюджета. Субсидиите за
селското стопанство за 2007 г. са в размер на около 43-44 млрд. ев-ро*, или това
е приблизително 41-42% от общия бюджет на ЕС. Секторът на земеделието и селското
стопанство е най-защитаваният и ползващ се с

най-големи протекции от страна на
бюрократите в Брюксел. Четири страни в ЕС (франция, Испания, Италия и Германия)
вземат приблизително 58% от фондовете, предвидени за селскостопански субсидии.
През последните няколко години определено има раздвижване на духовете в ЕК по
отношение на формирането на бъдещи политики в областта на селското стопанство.