За данъците и за мечтите на икономистите

НОВАТА ГОДИНА СЕ ОЧЕРТАВА интересна от
гледна точка на провежданата данъчна политика. От една страна, широко
дискутираният "плосък данък" влиза в сила и тепърва предстои да се наблюдават и
оценят реалните ефекти от неговото функциониране. От друга страна, най-накрая
започна някакъв процес на финансова децентрализация в страната, като резултатът
от провежданата местна данъчна политика и засилената конкуренция между отделните
общини ще бъде изключително любопитен. Данъчните приходи, заложени в бюджет
2008, са малко над 22 млрд. лв., което е

абсолютен рекорд спрямо предходни
години. Това на пръв поглед може би изглежда странно, имайки предвид по-ниските
ставки на преките данъци и осигуровките през 2007 г., но фактът, че по-ниските
данъци водят често до по-високи приходи в бюджета, е исторически обоснован.
Както още през 1787 г. един от т.нар. основатели на САЩ - Александър Хамилтън,
пише в "Записките на федералиста": "Високите приходи в хазната се постигат чрез
налагане на данъци в подходящи умерени рамки".