Борислав Чалъков, зам. генерален
директор „Информационна политика" на БТА

За ролята на редакционната политика и таргет
групата

Това неизбежно се отразява върху
йерархията в информационния поток

ВОДЕЩАТА НОВИНА Е ТАЗИ С най-голямата
обществена значимост, засягаща най-широк кръг от хора. Естествено, всяка медия
има своя редакционна политика и своя таргет група. Това неизбежно се отразява
върху подреждането на новините и тяхната йерархия в информационния поток.

За да се публикува една новина, тя трябва
да бъде потвърдена поне от два независими източника. Всяка новина остарява с
нейното излъчване за първи път, освен ако не търпи развитие във
времето.


Красимира Кръстева, директор „Новини и
актуални предавания" на Нова телевизия

Трагедия, скандал, радостна вест обикновено стават
водещи

Не се придържаме към правилото „който
пише за кръв, е пръв", защото то понякога нарушава моралните принципи

ВОДЕЩАТА НОВИНА трябва да засяга възможно най-широк кръг от хора или да
представя огромна трагедия, голям скандал с изключително висок обществен интерес
или радостна вест. Последното за съжаление се случва