Новият виртуален космос

В МОЕТО ДЕТСТВО мечтаехме за космоса -
пространство необозримо, сублимно, вълнуващо, което човекът бодро овладяваше в
търсене не толкова на суровини или жизнено пространство, колкото на "братя по
разум", които знаят голямата тайна на живота. Тази роля днес играе глобалната
мрежа. Представяме си я необятна като вселената (тя се и разширява като нея),
като вселената обещава среща с дигитални братя от неподозиран край на света,
които чудодейно ще променят живота ни. Там има всичко - отговор на въпросите,
приятелка за самотния, работодател за безработния, купувач за продукта ти -
трябва само да ги откриеш. Ще кажете, че това е фантазия, но по-реален ли беше
космосът през 60-те години? Всяко начинание днес започва с изработване на сайт.
Автор, фирма, проект без виртуален адрес вече сякаш

не са съвсем истински. Нещо повече
- струва ни се, че за разлика от тялото или офиса, веднъж попаднали в
абсолютното пространство на мрежата, нещата престават да са подвластни на
времето.