ЛЕКА-ПОЛЕКА международният авиационен
пазар се отърсва от преживения шок на 11 септември 2001 г. Конкретно за
европейския пазар се наблюдава непрекъснат ръст на хората, предпочели да пътуват
със самолет. Данните на ЕВРОСТАТ показват, че през 2006 г. пасажерите на
авиокомпаниите в ЕС-27 са нараснали с 4,6% спрямо предходната година и достигат
почти 740 милиона. 23% от общия брой пътници през същата година са използвали
вътрешни (за страната) авиолинии, 44% са летели с вътреш-нообщностни, а 33% са
ползвали външни за общността полети.
През изминалите две-три години станахме
свидетели на

огромен интерес на чужди
авиокомпании и към България. На нашия пазар освен големите световни превозвачи
навлязоха и т.нар. нискобюджетни (low-cost) авиокомпании. Процесът на
либерализация на въздушнотранспортния сектор в ЕС преминава през три фази, като
параметрите, залегнали в последния етап, не са променяни от близо 15 години.
Първата фаза започва през 1987 г., когато за първи път в рамките на Стария
континент се заговаря за намаляване на намесата на държавата във
въздушнотранспортния бизнес.