Главният редактор единствен отговаря за
редакционната политика

Славка Бозукова, главен редактор на в.
„Стандарт"

- Госпожо Бозукова, на какви форуми се
вземат решенията във вашата медия и колко пъти се провеждат през
деня?
- Стратегическите решения за
развитието на медията се вземат от съвета на директорите на "Стандарт Нюз" Е АД,
чийто председател е г-н Тодор Батков. Оперативните решения, предимно финансови,
се вземат ежедневно от двамата изпълнителни директори - аз и г-н Димитър Недков.
Що се отнася до

творческите решения, те се вземат
от журналистическото ръководство на вестника в широкия и тесния му състав.
Широкият е главният, зам. главните редактори, шефовете на отдели и отговорният
секретар на вестника. Тесният състав се състои от главния, заместник главните
редактори - Иван Матанов, Васко Вълчев, Екатерина Николова и Даниела Казанджиева, както и от
още двама души, които са шефовете на отдели, но освен това са със статут на
наблюдаващи на броевете. Това са шефката на кореспондентите Венелина Янакиева и
шефът на спортния отдел Йордан Палазов.