ТОЗИ РАЗГОВОР се състоял в офиса на Ян
Стенбек в Стокхолм през 1994 г. Освен него в стаята присъствали и трима медийни
специалисти, които имали страхотна идея, но до момента не били срещнали подкрепа
никъде - банки, инвеститори, издателства...
Ян Стенбек по онова време бил председател
на Kinnevik Group -могъща инвеститорска компания с пазарен капитал около 13
млрд. долара.
Тримата не могли да повярват на ушите си.
Били подготвили тричасова презентация за това как е възможно да се стартира
ежедневник, но само след 20-ина минути Стенбек ги прекъснал с въпроса: "Правено
ли е някога досега? Тогава нека го направим".
Нищо особено като идея. Стартирането на
нов ежедневник... освен факта, че този ще се разпространява безплатно в метрото
на Стокхолм, през което ежедневно минават
над 800 хил. души. И вестникът трябвало да се издържа само от приходите от
реклама.
И така триото - Андерс Андерсон, Роберт
Брунерхейлм и Моника Андерсон, получили зелена светлина за своята идея още
докато седели на срещата си със Стенбек.