Получихте ли нашето прессъобщение?

СПОРЕД МНОЗИНА специалисти с появата на
електронната поща се спестява време от телефонни разговори. Отново според
фактите, с появата на електронната поща всеки може да изпраща на медиите купища
информация и е абсолютно убеден, че

неговата е най-важната. А питате
ли ги журналистите? Постоянно получават електронни писма и постоянно някой им
звъни по телефона с глупавия въпрос "Получихте ли нашето съобщение до
медиите?".
Глупаво е, но нерядко се оказва, че
писмото не е получено, и ако не се обадиш, край с тази новина.
И така писма се пращат, но прозвъняването
продължава да отнема голяма част от работния ден на пиар практиците.
И понеже само това не е достатъчно, има и
такива, които питат: "А ще дойдете ли на събитието?". И повечето
хора,

понеже са възпитани, казват "Да".
Но после нещо се случва, изниква друга новина и не отиват.
Всички знаят, че дори и да потвърдят по
телефона, гостите може и да не дойдат.