В централните новини

Не давайте интервю, без да имате какво да
кажете

Ако един материал е интересен, той ще
бъде написан и публикуван по всички правила на добрата журналистика, няма да
бъде спрян чрез никакъв натиск, казва Васил Атанасов, главен редактор на в.
„Дневник"

ВАСИЛ АТАНАСОВ е на 28 г. Започва професионалната
си кариера като редактор в "АИИ Дейта Процесинг". От 2002 г. работи във в.
"Дневник". През лятото на 2006 г. става завеждащ отдел и редактор на секцията
"Компании и финанси". От юни 2007 г. е главен редактор на "Дневник". Има две
бакалавърски степени - стопанско управление в Стопанския факултет на СУ и
финанси в YHCC.

- Господин Атанасов, какво трябва да
направи една компания, за да влезе в новините?
- Краткият отговор на въпроса е
да има с какво да влезе, да "произведе новина". За компания може да се пише по
много поводи - финансови резултати, представяне на нов продукт, смяна на
ръководството, кризисна ситуация и други.