Ситуативен dress-code

White Tie
- Най-строгият код. Мъжете трябва да са облечени във фрак с бяла папийонка и
бяла жилетка. За жените са задължителни дългите вечерни рокли, обувки на висок
ток и малки чантички, бижутата не са желателни, без голи ръце - ръкавиците са
задължителни. При много строг dress-code раменете също не трябва да бъдат голи,
а роклите са само бели. Националният костюм се приема като еквивалент на White
Tie, също така и военните униформи.

Black Tie или Formal - Мъжете са в
смокинги, а жените - в дълги вечерни или коктейлни рокли, бижутата са
допустими.

Black Tie Invited (папийонката е
желателна) - Мъжете са в смокинги. Жените - в рокли за коктейл, дълги поли или
официални костюми.

Black Tie Optional (папийонката не
е задължителна) - Мъжете може да заменят смокинга с тъмен костюм с вратовръзка. Жените са в коктейлни
рокли или официални костюми.

Creative Black Tie (творчески
подход) - Този dress-code предполага да сте запознати с модните новости и да
подходите творчески при интерпретацията на формалния костюм -да добавите
нестандартни аксесоа-ри, смели цветове.