НОРМАН ФОСТЪР е роден в далечната 1935 г.
в Манчестър, Англия. Какво се случва на архитектурния фронт по онова време?
франк Лойд Райт в разцвета на силите си завършва своята Къща над водопада (един
от десетте шедьовъра на архитектурата на 20. век), след това прави много
по-големи неща, но не и по-добри. Нацистите разпиляват майсторите от Баухаус по
Европа и най-вече в Новия свят, което позволява на младия фостър през петдесетте
години да специализира при имена от ранга на Гропиус и Мис ван дер Рое. Две
години по-късно започва войната. На никого не му е до архитектура, може би
единствено на Шпеер, придворния архитект на Хитлер, му се удава да построи нещо,
докато в същото време всичко наоколо се руши. 50-те години протичат под мотото
"да строим жилища бързо и евтино", което означава тухли и бетон, а също така и
панели. През шейсетте години настъпват корпорациите, на тях им трябва имидж.