Големият шлем и майсторите в разиграването

Layout 1

ЕМОЦИИТЕ и политическите страсти до такава
степен обгърнаха последното посещение на J руския президент Владимир Путин в
България, че дори подписването на енергийни договори за общо 6,4 млрд. евро
раздели нацията и накара общественото мнение у нас да се оплете в разсъжденията
за вредите и ползите. Ако тези споразумения бяха сключени в някоя друга страна и
в един и същи ден медиите гърмят, че ще се строи нова атомна централа за 4 млрд.
евро, през страната ще минават нефтопровод и един от основните газопроводи,
снабдяващи ЕС, това сигурно щеше да доведе до покачване на борсовите индекси и
на показателите за стопанска активност. Уви,

нищо подобно не се случи у нас. Но
по време на един от телевизионните дебати, обръщайки се към опонента си,
министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров изрече "сакралната"
фраза: "Защо смятате, че ние ставаме зависими от руския газ, а не приемете, че
Русия става зависима от нашата територия?".