<img style="margin: 3px; float: left;" src="http://{ImgURL}uploaded_images/pic_1184_bg.jpg"><img style="margin: 1px; float: left; cursor: pointer;" onclick="pic_pop('http://{ImgURL}uploaded_images/pic_1183_bg.jpg');" src="http://{ImgURL}uploaded_images/thumb_1183_bg.jpg"><img style="margin: 1px; float: left;" src="http://{ImgURL}uploaded_images/pic_1183_bg.jpg"><img style="margin: 1px; float: left;" src="http://{ImgURL}uploaded_images/pic_1181_bg.jpg"><img style="margin: 1px; float: left;" src="http://{ImgURL}uploaded_images/pic_1181_bg.jpg">Layout 1

Когато гръм удари.

Апостол Апостолов, „Ти Би Ай
Инвест"

ВЯЛА ТЪРГОВИЯ без особено резки промени
на цените и обемите на търгуваните книжа очаквам през март. Причините са две. От
една страна, международните пазари се успокоиха след сривовете вследствие на
ипотечната криза в САЩ. Те вече калкулираха известно забавяне на ръста на
най-големите световни икономики и ако няма ново влошаване на икономическите им
показатели, не очаквам нови сривове на световните борсови индекси. След двете
понижения на лихвените нива в САЩ се очаква ново в края на март като част от
мерките на федералния резерв за

преодоляване на последиците от
ипотечната криза. Споменавам всичко това, защото корелацията на БфБ с
международните пазари Layout 1става все по-голяма и посоката на
движение на основните световни борсови индекси оказва все по-осезаемо влияние
върху търговията у нас.