Малик Аъм: Между българите и турците има забележителна прилика

МАЛИК АЪМ е на 47 години. Роден е в Турция.
Съпругата и двете им дъщери живеят в Истанбул, а той - в София с любимото си
куче. Завършил е икономика в Истанбулския университет. Кариерата му е свързана с
развитието му като мениджър в банковия сектор, работил е последователно в
няколко банкови институции в Турция - Есбанк АД, Яшарбанк АД и Юртбанк
АД.

- Какво беше първото ви впечатление,
когато дойдохте в България?

- Първата ми визита в България
беше през март 2003 г. Дойдох с колега, който ме докара с кола. Прекосихме
границата в неделя вечерта. Първото нещо, което забелязах, докато пътувахме из
страната, беше

пълният мрак в селата, през които
минавахме. Изглеждаха странно за мен, трудно отгатвах, че това са населени места
- тъмни и безлюдни. Когато попитах защо изглеждат така мрачни, колегата ми
предположи, че вероятно хората тук са прекалено бедни, за да си позволят
осветление. След пристигането ни в София направихме обиколка из града и първото
ми впечатление беше, че е много малък град в сравнение с турските, без
задръствания.