Вятърът на промяната

Апостол Апостолов: „Ти Би
Ай Инвест"

ПОСОКАТА НА ДВИЖЕНИЕ на борсовите ни
индекси все още до голяма степен е зависима от външни фактори. Това прави
изключително трудна задачата да се прогнозират каквито и да е цени на акции на
БфБ за месец напред. Вниманието на инвеститорите у нас е почти изцяло насочено
към това, което става на международните пазари. На дневен ред са предимно
данните за американската икономика и действията на фЕД, отколкото финансовите
резултати на родните компании. В подкрепа на казаното може да се
посочи

незначителното влияние, което
оказаха консолидираните финансови отчети на дружествата за последното тримесечие
на миналата година върху търговията на БфБ. В по-голямата си част те бяха много
добри, като в някои случаи бяха дори над очакванията. Въпреки това през
последните седмици станахме свидетели на понижение на борсови индекси. Причината
за това не е влошаване на резултатите на публичните компании, а масовите
разпродажби на акции от страна на чуждите инвеститори, които в ситуации на
несигурност се оттеглят от развиващите се пазари, какъвто е нашият.