Бъдещето е на медии, свободни от пиар

КОНСТАНТИН ВЪЛКОВ програмен директор на "Дарик
радио". Преди да поеме | този пост, е програмен директор на "Ретро радио". От
1996 до 2001 г. е интернет редактор в списание "Егоист". Завършва магистратура
по социално-икономическа политика, транспорт и телекомуникации А във
Франция. Специализира I по програми на Deutche I Welle, Reuters и Европейс- I
кия журналистически център в Брюксел и Маастрихт.

- Господин Вълков, често ли се случва
в „Дарикрадио" един пиар да се превръща в новина?

- В "Дарик радио" има
изключително строги принципи и правила за изготвяне на всяка една новинарска
емисия, тъй че изключително рядко пиар генерирано съдържание може да се превърне
в новина. Моето лично мнение е, че оригиналното и качествено съдържание на една
медия трябва

да се търси далеч от традиционния
пиар. Темите, интервютата, модулите, които са повлияни от даден пиар, са малко и
винаги преминават през първоначално обсъждане от екипа на радиото.

По принцип нямам абсолютно нищо против
пиар информациите, защото в много от случаите те са професионално написани и
имат за цел да помогнат на журналистите.